top of page
IMG_5401.jpg

Woven / 2% z dane pre vzdelávanie a verejný priestor

Naša činnosť je závislá na finančnej podpore z rôznych strán. Preto sa na vás obraciame s prosbou o darovanie 2% z dane pre naše občianske združenie. Dajte šancu obľúbenému vzdelávaciemu podujatiu [1:1] WORKSHOP, s ktorým už 10 rokov brázdime mestá na Slovensku a spolu so študentami a študentkami zatraktívňujeme zanedbané či prehliadané verejné priestory. Vaše 2% využijeme na skvalitnenie workshopu po materiálovej a technickej stránke, či na podporu takéhoto architektonicky citlivého vzdelávania pre všetkých bez rozdielu na zľavy až do výšky poplatku na workshop. Vopred ďakujeme!

Naše údaje: Obchodné meno alebo názov:  WOVEN

Sídlo: Brnianska 25, 811 04 Bratislava

Právna forma: Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID): IČO: 42415349

Postup

 

Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie vy. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 1 % (2 %) z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, tie sú dôležité až pri prípadnej kontrole.

 • IČO sa do kolóniek vypisuje zľava.
 • Nemáme SID, takže kolónku na SID nechajte prázdnu.

Postup pre ZAMESTNANCOV
 1. Do 15. 2. 2022 môžete požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Žiadosť sa podáva zamestnávateľovi písomne.

 2. Následne požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov

 3. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3 % z vašej zaplatenej dane.

 4. Stiahnite, vytlačte a prečitajte si pozorne celé  vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z prijímov.

 5. Do Vyhlásenia doplňte vypočítanú sumu, ktorú nám chcete poukázať (buď 2 % alebo 3 %, ak ste pracovali ako dobrovoľník/dobrovoľníčka).

 6. Ak chcete, aby sme vedeli, že ste nám práve vy zaslali svoje 2 % (3 %), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov. Dozvieme sa len vaše meno a adresu, nie vami poukázanú sumu.

 7. Obe tieto tlačivá – Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 29. apríla 2022 na daňový úrad podľa vášho bydliska – adresu si nájdete TU.

  Tlačivá na stiahnutie:

 

  Poznámky:

 • Fyzické osoby poukazujú v roku 2022 iba 2% z dane, dobrovoľníci a dobrovoľníčky môžu poukázať 3 % z dane. Ak chcete poukázať 3 % z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Toto potvrdenie nemá predpísanú formu. Vystavuje ho organizácia, pre ktorú ste dobrovoľnícku činnosť vykonali.

 • Do kolónky ROK sa píše 2021.

 • Obe tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa vášho bydliska.

 • Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli vaše 2 % (3 %) v náš prospech. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad.  Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie vy.

 • Ak ste zamestnávateľa o ročné zúčtovanie nepožiadali, podávate daňové priznanie ako fyzická osoba.

 

Postup pre FYZICKÉ OSOBY
 1. Vypočítajte 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3 % z vašej zaplatenej dane.

 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % (3 %) z dane v prospech jedného prijímateľa (oddiel VIII v type A, oddiel XII v type B). Ak chcete, aby sme vedeli, že ste nám práve vy zaslali svoje 2 % (3 %), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov. Dozvieme sa len vaše meno a adresu, nie vami poukázanú sumu.

 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. marca) na váš daňový úrad podľa vášho bydliska – adresu si nájdete TU. V tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.​

  Poznámky:

 • Fyzické osoby poukazujú v roku 2022 iba 2% z dane, dobrovoľníci a dobrovoľníčky môžu poukázať 3 % z dane. Ak chcete poukázať 3 % z dane, povinnou prílohou k daňovému priznaniu je Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Toto potvrdenie nemá predpísanú formu. Vystavuje ho organizácia, pre ktorú ste dobrovoľnícku činnosť vykonali.
 • Do kolónky ROK sa píše 2021.

 • IČO sa do kolóniek vypisuje sprava.

 • Nemáme SID, takže kolónku na SID nechajte prázdnu.

 • Tlačivo sa podáva výlučne na daňový úrad podľa vášho bydliska.

 • Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli vaše 2 % (3 %) v náš prospech. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie vy.

 • Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2 % z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate.

 

Postup pre PRÁVNICKÉ OSOBY
 1. Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

 2. Vypočítajte si vaše 1 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Poukázať môžete aj menej ako 1 % (2 %), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.POZOR: Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31. marca) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane. Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31. marca) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane (tak ako po minulé roky).

 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech jedného prijímateľa (IV. časť). Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.

 4. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane daňového priznania) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad (zvyčajne podľa vášho sídla – adresu si nájdete TU) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Podrobné inštrukcie nájdete na tomto linku:  http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

 

Všetky potrebné tlačivá nájdete tu:  http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

bottom of page